EN / CG

Međunarodni foto konkurs i izložba "FOTO ARHEO" kao primarnu temu imaju arheološku fotografiju. Tokom arheoloških istraživanja, iskopavanja i rekognosciranja terena arheolozi snime veliki broj fotografija koje imaju izvanrednu dokumentarnu ali i umjetničku vrijednost. Najveći dio tih fotografija nikada ne dospije do javnosti i ostane samo dio dokumentacije ili lične arhive nekog od arheologa. Nakon odabira fotografija NVO MNEMOSINA priređuje izložbu u Podgorici na kojoj budu predstavljeni pristigli radovi.

Preuzimanja