EN / CG

“NVO “MNEMOSINA” je 2007.god., u saradnji sa JU „Muzeji i galerije Podgorice“, organizovala izložbu skulptura Rista Stijovića, najvećeg crnogorskog vajara, koja je omogućila osobama sa hendikepom, u ovom slučaju slijepim osobama da na poseban način, kakav do sada nisu imali prilike, dožive i osjete ljepotu i veličinu skulpture, njen volumen i oblik. Na ovaj način je omogućeno da ove osobe direktno, preko čula dodira, uđu u svijet vizuelnih umjetnosti. Na izložbi je prikazano 20 skulptura na kojima su prikazani aktovi, portreti kao i figure različitih životinja.
Za potrebe izložbe NVO MNEMOSINA je štampala katalog na Brajevom pismu kao i audio katalog na CD-u koji su bili dostupni posjetiocima izložbe. To je prvi put u Crnoj Gori da je jedan katalog za izložbu urađen u mediju prilagođenom slijepim i slabovidim osobama.